Cena presađivanja kose

 

Cena presađivanja kose je jedno od ključnih pitanja koje klijenti postavljaju kada pošalju upit ili dođu na konsultativni pregled. Pre nego što odgovorimo na ovo pitanje mora da podvučemo da je najvažnije da se klijent informiše i o ostalim faktorima koji su krucijalni za uspešan rezultat. To je svakako vladanje u pre i postoperativnom toku, korišćenje tečnosti u narednih 72 sata (koja se dobije nakon procedure) kako bi folikuli imali neophodnu vlažnost, i ne bi ostali suvi a samim tim i izgubili vitalnost, kao i pranje kose u narednih mesec dana nakon procedure presađivanja kose.

Počeci presađivanja kose datiraju od davne 1939 godine, sa radom koji je objavljen u žurnalu od čuvenog Japanskog dermatologa doktora Okuda. Ova metoda je podrazumevala presadjivanje graftova koji su sadrzali veliki broj folikula, u zavisnosti od instrumenta za ekstrakciju, i prebacivali se u deo gde je kosa neophodna. Na žalost, ova metoda nije doživela uspon u svoje vreme zbog izbijanja drugog svetskog rata. Pedesetih godina doktor Norman Orentreich počinje sa eksperimentima o transplantaciji kose, a osamdesetih se počinje primenjivati stereo mikroskop kako bi se folikuli razdvojili, a rezultat izgledao prirodnije nego do tada.

AHT diplome

Sertifikati i nagrade iz oblasti estetske hirurgije i transplantacije kose

Razdvajanjem folikula moglo se precizirati koji je broj folikula izvađen i koliki broj dlaka može biti prebačen. Na taj način se u većini ordinacija i danas formira cena, po dlaci. Često se dovodi u pitanje da li se cena presađivanja kose formira po broju dlaka ili po broj folikula? Svakako da je velika razlika zato što jedan folikul često sadrži nekoliko dlaka (može sadržati od jedne do 5 dlaka) pa se cena može razlikovati nekoliko puta. Uglavnom su sve  ordinacije dobro informisane o cenama konkurentnih kuća tako da su cene približno iste samo što se drugačije formuliše ponuda. Ono što treba biti prioritet svakog potencijalnog klijenta je da se izabere ona ordinacija koja ima najviše iskustva, čiji je doktor sertifikovan i ima višegodišnje iskustvo, ordinacija koja prati inovacije i primenjuje iste. Kao najvažniji faktor treba uzeti u obzir ordinaciju koja ima najbolje rezultate.

AHT metod je prvi počeo sa primenom unapređenog FUE metoda, kasnije usavršen kao DHI metod, a uvođenjem inovacija nastao je danas poznati AHT (Advance Hair Transplantation) napredni metod presađivanja kose. Upotrebite korisne savete pridržavajući se osnovnih prioriteta kada se opredeljujete za ordinaciju a to su: kvalitet, tradicija i konačan rezultat. Presadjivanje kose je estetska procedura stoga primat nikako ne sme biti cena.

Pre same procedure neophodno je uraditi konsultativni pregled kako bi se cena presađivanja kose precizirala i kako bi klijent unapred znao iznos. Na konsultacijama se koristi kamera koja je softverski povezana sa računarom i koja nam daje jasnu sliku i neophodne informacije o tome koji broj dlaka treba biti presađen. Nakon pregleda kamerom, stručni konsultant pravi procenu donatorske regije da li je dovoljno velika, i da li regija ima dovoljnu gustinu kako sam zahvat ne bi narušio estetski deo u zadnjem odnosno bočnom delu glave odakle se folikuli vade.

CosCam CCL 205 kamera za pregled i procenu

Analiza kose,temena glave i davajuće regije

Kada je procena urađena, klijent se dalje upućuje u pre i postoperativni tok koji je važno pratiti kako bi rezultat bio idealan. Ukoliko klijent ispunjava uslove za proceduru, precizira se datum procedure kao i vreme dolaska u ordinaciju. Na dan procedure se dolazi u košulji ili džemperu koji se otkopčava odnapred, sve jedno da li je cibzar ili su dugmad, bitno je samo da nije neki uzak duks koji bi novo implantovane folikule mogao oštetiti prilikom skidanja i oblačenja. Nije potrebno šišanje pre dolaska u ordinaciju iz razloga što medicinska sestra skrati kosu na potrebnu meru koja je idealna za transplantaciju. Ako je procedura manjeg obima, uz dogovor sa klijentom, kosa u regiji gde se kosa implantuje ne mora ni da se šiša, dok je skraćivanje kose u donatorskom delu obavezno bez obzira na metod presađivanja kose.

Presađivanje kose AHT metodom bez šišanja

Kvalitet i dobar rezultat su sinonim za AHT metodu

Obzirom da je transplantacija kose estetska intervencija svakako finansije ne smeju da budu ono zbog čega se klijent odlučuje za odabir klinike. Presudno je iskustvo lekara, tradicija kao i konačan rezultat koji je zapravo ono zbog čega klijent dolazi u ordinaciju.Cena presađivanja kose u ordinaciji AHT se formira regionalno i varira u zavisnosti od površine koja je proređena. Neophodno je proslediti slike putem emaila na osnovu kojih se napravi besplatna procena i pošalje ponuda, ili se lično dođe u ordinaciju gde se uz pregled lekara specijaliste, koji traje okvirno 45 minuta, ustanovi obim intervencije kao i cena. Slike mogu biti disrektne od čela na gore što će svakako nama biti dovoljno za okvirnu procenu, preciznije svakako na dan procedure kada se dođe u ordinaciju. Čest primer je da slike koje potencijalni klijenti pošalju stižu kamuflirane, kosa tapirana ili prebačena pa izgleda da nije potrebna velika količina dlaka, a zapravo tek kada se dođe i kada se kosa podšiša, onda se vidi realno stanje koje direktno utiče na finansijsku konstrukciju. Stoga se pri proceni putem emaila uvek kaže da je to „okvirna“ procena jer se precizno može tvrditi tek kada se klijent vidi uživo.