Matematički aspekt presađivanja kose

Dolaskom u ordinaciju na konsutativni pregled, preko specijalne kamere i softvera, utvrdićemo gustinu kose po kvadratnom santimetru, ako je neophodno uradićemo i proračun donatorskog dela, a nakon toga predložiti šta je potrebno za dalji tretman.
Nakon precizne informacije oko gustine vaše kose po kvadratnom santimetru sledi matematički proračun ili matematički aspekt kompletne regije (ukoliko je potrebno).

Dizajn frontalne linije glave je takođe jedan od osnovnih koraka kod presađivanja kose koji se preduzima kako bi se odredilo do koje mere da se upusti kosa, gde da se završi zalizak, kao i uopšteno kompletan prednji deo glave. Ta faza se zove dizajn iz razloga jer na nju može da se utiče i moze da se odstupa spram naših i vaših sugestija.

Gustina kose po kvadratnom centimetru

Vrlo je važno da se tokom presađivanja kose precizira ugao pod kojim dlaka izlazi kako bi se postigao potpuno prirodan izgled.
Gustina kose po kvadratnom santimetru je takođe jedan od važnijih faktora u transplantaciji kose. Ljudska glava ima oko 120 kvadratnih santimetara, sto je otprilike oko 100.000 dlaka. U jednoj folikuli se nalazi prosečno 2.2 dlake. Da bi se postigao prirodan izgled u toku presađivanja kose potrebno je obratiti pažnju ne samo na ugao već i na gustinu sto je omogućeno specijalnim instrumentima.